Club de la Feina

Dins del SOCE també s’ofereix un servei anomenat “club de recerca de feina”. És un espai on els demandants d’ocupació poden consultar un recull de les ofertes de treball que hi ha a la premsa, a les diferents oficines de treball de la Generalitat, al Servei Català de Col·locació, Internet, etc.

Al mateix temps es posen a la seva disposició les eines necessàries per facilitar la recerca de feina: ordinador per confeccionar el currículum, fax, telèfon, etc. I també l’assessorament i orientació personal.