Inserir oferta

Les ofertes de feina es podem insertar pel següents mitjans:

  • Presencial
  • Telefònicament
  • Fax
  • E-mail
  • On line (a través d’aquesta mateixa web) Les empreses podran omplir un qüestionari via on-line, seguin el mateix procediment que els demandants de feina. Una vegada que l’empresa ja està registrada, es podrà adreçar al SOCE i omplir la fitxa de l’oferta, encara que finalment serà la tècnica del SOCE qui validarà aquesta oferta.