Personal de logística/ Operaris de producció i mossos de megatzem per treballar a Holanda. Allotjament gratuït, Cotxe d’empresa i 2 bitllets d’avió a l’any


    4157