El Centre Municipal de Formació i Ocupació ‘Antic Hospital’

Formació al llarg de tota la vida

La formació al llarg de tota la vida, fora de la formació reglada, és una necessitat fonamental per a totes les persones en edat laboral. Les polítiques d’ocupació i de treball es materialitzen en plans de formació amb els quals els vila-secans i les vila-secanes milloren la seva qualificació professional i adquireixen un perfil laboral adient per a accedir i per mantenir-se en el mercat de treball.

El Centre Municipal de Formació i Ocupació ‘Antic Hospital’ centralitza tota l’oferta educativa que complementa els estudis que ofereixen les escoles, els instituts i la universitat, oferint cursos professionalitzadors en diferents àmbits, com ara, informàtica, idiomes, indústria i prevenció, hoteleria i alimentació, comerç i màrqueting, psicologia, habilitats directives i socials, etc. Inscripcions obertes durant tot l’any.

SOCE

El Servei d’Ocupació i Creació d’Empresa (SOCE), ubicat al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”, té com a objectius prioritaris el foment de l’ocupació laboral per tal de situar en millors condicions en el món laboral persones del municipi que es trobin en situació d’atur, donar suport a les activitats econòmiques existents i el foment de la creació de noves empreses.