Què és el SOCE? El Servei d’Ocupació i Creació d’Empresa (SOCE), ubicat al Centre Municipal de Formació i Ocupació “Antic Hospital”, té com a objectius prioritaris el foment de l’ocupació laboral per tal de situar en millors condicions en el món laboral persones del municipi que es trobin en situació d’atur, donar suport a les activitats econòmiques existents i el foment de la creació de noves empreses. OFERTES DE TREBALL OFERTA FORMATIVA SUBVENCIONS QUI SOM NOUS EMPRENEDORS SEGONA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES QUE FORMARAN PART DEL PLA D’OCUPACIÓ MUNICIPAL Convocatòria
Pla d'Ocupació

Bases i segona convocatòria del Pla d'Ocupació 2020

Instància genèrica Pla d'Ocupació 2a convocatòria

Període per a presentar les sol·licituds del 16 d’octubre al 4 de novembre Programa Impuls SUBVENCIONS DESTINADES AL FORMENT DE L'OCUPACIÓ I L'EMPRENEDORIA. Termini de presentació d’instàncies del 27 d’octubre al 9 de novembre de 2020

Convocatòria programa Impuls

Instància programa Impuls